Vitamin A

Šta je vitamin A (akseroftol i retinol)?

Vitamin A je visokomolekularni alkohol, viskozna žuta, uljasta tečnost rastvorljiva u mastima. Deponuje se u : jetri (95%), bubrezima, plućima i masti. Nastaje u organizmu iz karotena, žutog pigmenta iz biljaka. Postoje 3 srodna oblika: A1, A2 i A3.

Uništava se oksidacijom i delovanjem ultraljubičastih zraka.

Vitamin A je neophodan u borbi protiv infektivnih bolesti, normalno funkcionisanje žlezda (tiroidne i polnih žlezda naročito), organa za varenje i jetre, kao i za normalnu funkciju i građu svih epitelnih ćelija.

Kod aterosklerotičnih pacijenata snižava nivo holesterola u krvi, a ne utiče na pacijente sa normalnim vrednostima holesterola.

Neophodan je za razvitak jajnika, kostiju i zuba. Kod manjka vitamina A kod žena je prisutno obilno ili produženo menstrualno krvavljenje, a u muškaraca sterilitet usled degeneracije i gubitka semenih ćelija. Kod oba pola dolazi do poremećaja u seksualnoj sferi života. Posle korišćenja kontraceptivnih pilula dolazi do poremećeja menstrualnog krvarenja, baš zbog toga što pilule mobilišu vitamin A iz jetre.

– nivo vitamina A u telu zavisi od cinka, na taj način što cink doprinosi boljoj mobilizaciji vitamina A iz jetre;

– vitamin A je neophodan za iskorištavanje gvožđa prisutnog u telu;

vitamin A štiti vitamin C od oksidisanja. Manjak vitamina A može dovesti do gubljenja vitamina C;

vitamin E pomaže apsorpciju, transport, deponovanje i korištenje vitamina A;

– polunezasićene masne kiseline sa karotenom, ukoliko nisu prisutni antioksidansi, deluju protiv vitamina A;

– vitamin A vrši detoksikaciju izvesnih supstanci. Naročito je efikasan u detoksikaciji mozga od teških metala;

– štiti od gama zračenja u dozama deset puta većim od propisanih. Pri tome do oporavka dolazi za nekoliko nedelja;

– alkil hemikalije (npr. ciklofosfamid) koje se primenjuju u hemioterapiji karcinoma mnogo se bolje podnose uz vitamin A;

– predstavlja ključni faktor u antikancerogenoj odbrani jer: pojačava aktivnost timusa čija funkcija progresivno slabi razvojem kancerogenog tkiva, ubrzava oporavak funkcije timusa kada se tumor operativno odstrani. Pojačava proizvodnju: antitela naročito IgA, interferona i lizozima. Mobiliše leukocite i stimuliše fagocitozu. Povećava propustljivost membrane lizozoma limfocita.

Kod manjka vitamina A (kao i: jonizujućeg zračenja, hipoksije, zamrzavanja i odmrzavanja) dolazi do izlaska lizozomskih litičkih enzima u interćelijski prostor, koji onda oštećuju tkivo.

Vitamin A i njegovi analozi koriste se u prevenciji ili usporavanju razvoja kancera u više sistema gde se isti izazivaju hemijskim karcinogenima (bronh, mokraćna bešika).

Utvrđeno je da je unos karotena u obrnutoj srazmeri sa oboljevanjem od karcinoma pluća;

– pigmenti karotenoidi spadaju u grupu izoprenoida ili poliizoprenskih materija. Izopren je osnovna jedinica njihove građe. Životinje ih ne mogu sintetisati, a sintetišu ih: biljke, alge, gljive i bakterije.

– prilikom stresa nadbubrežna žlezda se širi, a timus se skuplja. Vitamin A sprečava širenje, a eventualno i krvarenje u nadbubrežnoj žlezdi. Sprečava grčenje timusa. Sprečava ishemičnu reakciju u gastrointestinalnom traktu nastalu usled stresa. Sprečava i širenje krvnih sudova u mišićima (do kojeg dolazi usled pripreme organizma za borbu ili bekstvo);

– kod manjka vitamina A (ali i: B5 i C) nastupaju poremećaji u funkciji nadbubrežne žlezde;

Važan je za održanje epitela, lučenje hormona, rast ćelija svih organa, kvalitet vida. Nedostatak uzrokuje noćno slepilo, promene na koži i probavnom sistemu, slabost organizma, deformacije kostiju, isušivanje i mekšanje rožnjače.

– kod manjka vitamina A epitel srednjeg uva postaje suv i podložan infekciji. Ušni puž sadrži deset puta veće koncentracije ovog vitamina, nego što se nalaze na bilo kome drugom mestu u organizmu. Ćelije za prijem vibracija su zavisne u svojoj funkciji od vitamina A;

– u plućima kod manjka vitamina A: epitelne ćelije degenerišu, treplje su oštećene, a negde i uništene, alveolarne ćelije su otvrdle (metaplazirale) i ne funkcionišu pravilno. Nastaje displazija, koja predstavlja neposrednu stepenicu do karcinoma. Iste promene nastaju i u sluznim ćelijama, usled čega dolazi do zapušenosti u sluznim žlezdama. Sve te promene predisponiraju: recidivantnim infekcijama, hroničnom bronhitisu, emfizemu i razvoju karcinoma. Ukoliko se da vitamin A epitelne ćelije se brzo regenerišu;

– nivo vitamina A u telu zavisi od cinka, na taj način što cink doprinosi boljoj mobilizaciji vitamina A iz jetre;

– vitamin A je neophodan za iskorištavanje gvožđa prisutnog u telu;

vitamin A štiti vitamin C od oksidisanja. Manjak vitamina A može dovesti do gubljenja vitamina C;

vitamin E pomaže apsorpciju, transport, deponovanje i korištenje vitamina A;

– polunezasićene masne kiseline sa karotenom, ukoliko nisu prisutni antioksidansi, deluju protiv vitamina A;

– vitamin A vrši detoksikaciju izvesnih supstanci. Naročito je efikasan u detoksikaciji mozga od teških metala;

– štiti od gama zračenja u dozama deset puta većim od propisanih. Pri tome do oporavka dolazi za nekoliko nedelja;

– alkil hemikalije (npr. ciklofosfamid) koje se primenjuju u hemioterapiji karcinoma mnogo se bolje podnose uz vitamin A;

– predstavlja ključni faktor u antikancerogenoj odbrani jer: pojačava aktivnost timusa čija funkcija progresivno slabi razvojem kancerogenog tkiva, ubrzava oporavak funkcije timusa kada se tumor operativno odstrani. Pojačava proizvodnju: antitela naročito IgA, interferona i lizozima. Mobiliše leukocite i stimuliše fagocitozu. Povećava propustljivost membrane lizozoma limfocita.

Kod manjka vitamina A (kao i: jonizujućeg zračenja, hipoksije, zamrzavanja i odmrzavanja) dolazi do izlaska lizozomskih litičkih enzima u interćelijski prostor, koji onda oštećuju tkivo.

Vitamin A i njegovi analozi koriste se u prevenciji ili usporavanju razvoja kancera u više sistema gde se isti izazivaju hemijskim karcinogenima (bronh, mokraćna bešika).

Utvrđeno je da je unos karotena u obrnutoj srazmeri sa oboljevanjem od karcinoma pluća;

Preporučene doze

muškarci– 1000 Re/d     = 5000 I.u./d

žene    –  800 Re/d     = 4000 I.u./d

trudnice i doilje– 1000-1200 Re/d= 5000-6000 I.u./d

 

od 2 meseca do 4 god.– 2500 I.u./d

4 god. i stariji– 5000 I.u./d

trudnice i doilje- 8000 I.u./d

 

– ekvivalent jednog retinola (Re) iznosi 1 mikrogram retinola ili 6 mikrograma beta- karotena;

– 3300 Iu – 5000 I.u. jednako je 1 – 1,5 mg vitamina A ili 2,1 – 3 mg karotena;

– najveća dopuštena dnevna doza prema Paulingu je 50.000 I.u.;

– minimalna toksična doza za odrasle nastaje tek ukoliko se uzima 75.000 – 100.000 I.u./d u toku 6 meseci ili 40.000 Iu/d u toku 8 godina;

– karoten (beta- karoten, provitamin) 5 – 10 mg = 8.375 – 16.750 I.u. vitamina A. Visoke doze karotena osim što dovode do žućkastog prebojavanja ne deluju toksično;

Gde ima vitamina A, gde ga možemo naći?

Vitamina A ili beta-karotena ima u namirnicama životinjskog i biljnog porekla.

U namirnicama životinjskog porekla (ribi, džigerici, i mlečnim proizvodima) ovaj vitamin a je u obliku retinola i dehidrationola, dok se u namirnicama biljnog porekla nalazi provitamnin koji se deli na 4 velike grupe: alfa-karoten, kripto-karoten, beta-karoten, i gama-karoten. Najvažniji provitamin A je beta-karoten.

Vitamin A možemo naći u namirnicama kao što su riblje ulje, jaja, mleko i mlečni proizvodi, kao i žute i lisnate zelene biljke ( šargarepa, spanać (koji uz vitamin A ima još puno i vitamina E,K,B2,B9 i B6) , bundeva, kajsija, dinja, list maslačka crvenim chilli papričicama, brokuli, koja uz vitamin A ima još i puno vitamina E,K, B2 i B9, i u grašku. ).

Manjak vitamina A – hipovitaminoza:

Rani znaci – suvoća kože, folikularna hiperkeratoza, osetljivost na infekcije, sinuzitis, zubi naročito dečiji su podložni kvarenju (karijes), gingivitis, iritacija očiju, tunelasto suženje vidnog polja, noćno slepilo, nervoza želuca;

Pozni znaci –   kseroftalmija, atrofija i keratinizacija kože ili keratomalacija, alergije, gubitak čula mirisa, rast se usporava.

Test za utvrđivanje hipovitaminoze vitamina A:

1) poremećena adaptacija na mrak;

2) terapiski test sa 25.000 – 75.000 I.u. u toku 4 nedelje.

Lečenje: uljani rastvor vitamin A 15.000 – 25.000 I.u. 1-2 puta dnevno, a ukoliko postoji defektna apsorpcija onda uz vitamin A dati i žučne soli ili vitamin A dati intramuskularnom injekcijom do 50.000 Iu/d. Ukoliko postoje kožne promene ili teška neuhranjenost (kwashiorkor) primeniti energičnije lečenje. Pokušati sa odstranjenjem uzroka nedostatka vitamina A jer osim nedovoljnog unošenja, u pitanju može biti loša apsorpcija, oboljenja jetre, pri čemu je neadekvatna konverzija provitamina A u vitamin A ili je u pitanju manjak cinka koji je neophodan za normalnu mobilizacuju vitamina A iz jetre. Cirotičari imaju nisku koncentraciju cinka u plazmi i ukoliko njima zbog loše adaptacije na mrak damo vitamin A kod njih neće doći do poboljšanja

Višak vitamina A – hipervitaminoza

Znaci kod hipervitaminoze vitaminom A – anoreksija, gubitak težine, pruritus, suva ispucala koža, krti nokti, gubitak kose, gingivitis, heiloza, hiperostoza i periostalno odizanje kostiju, resorpcija kostiju, hiperkalcemija, hepatomegalija, ciroza jetre, splenomegalija, hipoplastična anemija, leukopenija i meningizam. Moguća su neželjena dejstva i na oči: edem papile, krvarenja u retini, opadanje obrva i trepavica, nistagmus, diplopija, oštećenje vida. Kod dojenčadi nastaje nemir, nesanica i povraćanje. Kod životinja ima teratogeno dejstvo. Za efekte hipervitaminoze vitamina A neophodni su: vitamin E, glukokortikoidi i tiroksin.

Test za utvrđivanje hipervitaminoze vitamina A: u serumu vitamin A ima više od 400 mikrograma/dl.

Lečenje: obustaviti medicinsko uzimanje vitamina.

Kod dojenčadi i male dece znaci hipervitaminoze vitamina A su: bolni zglobovi, periostalno zadebljanje dugih kostiju i gubitak kose (ukoliko se daje gotov vitamin A, a ne riblje ulje). Više od 2.000 Re/d oštećuje želudačnu sluznicu.

Ukoliko se trudnicama daju velike doze 75.000 – 150.000 I.u./d tada na plodu nastaju različiti kongenitalni defekti.

Unošenje više karotena nije štetno, mada može dovesti do taloženja ovoga pigmenta u koži (koža požuti), a pigment iščezava ukoliko se doza smanji;

– kokošije slepilo (loša adaptacija na mrak): dnevno davati 10.000 I.u. vitamina A, a ukliko ne deluje dati i cink u dozi od 90 mg/d;

– keratomalacija;

– kod primarnog glaukoma (ograničeno vidno polje, slepe mrlje, bol u očima) dati vitamin A, jer on zaustavlja napredovanje glaukoma;

– slepilo se u slučaju retinitis pigmentosa (u sklopu Bassen-Korncweig-ovog sindroma) može sprečiti uzimanjem velikih količina vitamina A i vitamina E;

– nepopravljiva anemija sa dosta gvožđa: dati vitamin A ili B6;

– ateroskleroza (vitamin E pojačava antisklerotično dejstvo retinola);

– kod promijelocitne leukemije: vitamin A (retinoična kiselina u trans, a ne cis formi; vrsta kiseline vitamina A, čije su visoke doze znatno toksičnije od visokih doza običnog vitamina A), ubrzava diferencijaciju leukemičnih ćelija.

Koristi se (retinoična kis.) i za smanjivanje mase tumora.

Uz beta-karoten tumori rastu sporije;

– gama zračenje;

– za glatku kožu i zdravu kosu;

– koristi se u terapiji psoriaze;

– Morbus Darier (dyskeratosis follicularis): vitamin A 15.000 I.u./d + vitamin E 1.200 – 1.600 I.u./d približno 12 meseci. Terapija je ista i kod keratosis follicularis;

– ciste kože: vitamin A 40.000 – 50.000 I.u./d plus 1 injekcija vitamina A jednom nedeljno. Do izlečenja dolazi za oko 8 meseci;

– potpomaže uklanjanje staračkih pega;

– akne, impetigo i čirevi- i lokalno primenjen pomaže lečenju;

– ciste dojke;

– hipertireoza (pomaže lečenje);

– protiv stresa;

– nefrolitijaza;

– protiv kijavice, bola i alergije;

– za održavanje vlažnosti i povećanje otpornosti sluzokoža: usta, digestivnog trakta (npr. Crohn – ove bolesti), disajnih puteva, urinarnog trakta;

– emfizem (pomaže lečenje);

– za zarastanje rana, naročito inficiranih (beta-karoten i retinol acetat);

– obilno ili produženo menstrualno krvavljenje, naročito posle kontraceptivnih pilula. U terapiji probati samim vitaminom A ili A + E ili A + cink ili A + E + cink ili A + E + F + cink;

– sterilitet kod muškaraca. Jako smanjen broj ili potpuni gubitak spermatozoida. U terapiji probati samim vitamin A ili A + E ili A + cink ili A + E + cink ili A + E + F + cink;

– neophodan je za normalnu funkciju srednjeg uva. Kod manjka vitamina A nastupa hronična upala srednjeg uva, a kod još većeg manjka nastaje holesteatom (cholesteatoma);

– kod gubitka čula mirisa ili čula ukusa probati sa vitaminom A;

– Vitamin A pokazao je direktno obrnuti proporcionalni odnos sa stopama smrtnosti od: infarkta miokarda, visokog krvnog pritiska, šloga i stomačnog čira.

Ukoliko vam se svidelo procitano, podelite nas :) Hvala
by

1 Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.